Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
aktualności
 
 
   
  7.03.2012
 
 
 

SDL na UKW
Studenci germanistyki na UKW przyzwyczaili się już do obecności wśród naszych partnerów firmy SDL (www.sdl.com), jednego z liderów w branży usług tłumaczeniowych i lokalizacji oprogramowania. Polski oddział tego globalnego koncernu znajduje się w Bydgoszczy i od ponad pięciu lat staramy się doceniać atuty wynikające z tak bliskiego sąsiedztwa — studenci germanistyki korzystają z szansy odbycia praktyk (on-the-job training) w siedzibie firmy; firma SDL jest też atrakcyjnym pracodawcą dla naszych absolwentów, gdyż praca w takim środowisku pozwala im doskonalić umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
 
Aby umożliwić naszym studentom zapoznanie się ze specyfiką rynku usług tłumaczeniowych oraz obsługą narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w tym sektorze usług, Katedra Germanistyki UKW oferuje cykl zajęć dydaktycznych pod nazwą 'Narzędzia CAT w pracy tłumacza - wprowadzenie do SDL Trados Studio', które uzupełniają program studiów stacjonarnych drugiego stopnia w module tłumaczeniowym:
 

Moduł tłumaczeniowy (M6)
 
  Teorie przekładu
30 godz.
  Narzędzia CAT w pracy tłumacza
30 godz.
  Tłumaczenie tekstów naukowych
30 godz.

Zajęcia te są rezultatem włączenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego* do 'SDL University Program' — inicjatywy promującej integrację w programach studiów na kierunkach neofilologicznych szkoleń certyfikacyjnych dotyczących obsługi oprogramowania SDL Trados® Studio.
 
 
Pakiet SDL Trados Studio 2011 jest jednym z najbardziej zaawansowanych produktów z rodziny narzędzi CAT (Computer-Aided Translation Tools). Najnowsza wersja tego oprogramowania oferuje zintegrowane środowisko narzędzi wspomagających pracę nad tłumaczeniem tekstu z uwzględnieniem różnych poziomów jego ustrukturyzowania:
  • na poziomie zdań - sukcesywnie uzupełniana baza danych zawierająca wcześniej przetłumaczone pary zdań w języku źródłowym i docelowym, która umożliwia automatyczne podstawianie odpowiednio oznaczonych dopasowań do dalszej edycji;
  • na poziomie wyrazów - funkcja sugerowania tłumaczeń terminów ze zintegrowanego z danym projektem wielojęzycznego tezaurusa zapewnia zachowanie spójności terminologicznej tłumaczonego tekstu;
  • na poziomie związków wyrazowych - aplikacja generująca listę ukontekstowionych podpowiedzi po wpisaniu pierwszych kilku liter wyrażenia, które często występuje w tłumaczonym tekście;
  • na poziomie całego dokumentu - możliwość dokonania tzw. pre-translacji z wykorzystaniem dostępnych baz danych oraz tekstów paralelnych z wcześniejszych projektów, a także tzw. pseudo-translacji w celu przetestowania docelowego wyglądu dokumentu.
Firma SDL oferuje wszystkim uczestnikom zajęć możliwość zakupu wersji studenckiej oprogramowania. Ponadto po zakończeniu cyklu dydaktycznego osoby zainteresowane będą mogły przystąpić do bezpłatnego egzaminu z jego obsługi i tym samym ubiegać się o uzyskanie Certyfikatów SDL Trados, potwierdzających praktyczną znajomość tego narzędzia na różnych poziomach zaawansowania.
 
_________________
*Interesariuszami uczestniczącymi w tym programie ze strony UKW są obecnie Katedra Germanistyki UKW oraz Podyplomowe studium dla tłumaczy j. angielskiego.
 

 
 

SDL University Program

 

opracowanie: Arkadiusz Jasiński