Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
prace dyplomowe

ZASADY przeprowadzania egzaminów
licencjackich/magisterskich w roku akad. 2012-13
   otwórz/pobierz plik »  download

 
WYTYCZNE dot. prac dyplomowych
1. zarządzenie Rektora UKW:        otwórz/pobierz plik »  download
2. zasady przygotowania pracy:    otwórz/pobierz plik »  download