Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
konferencja
download « program (RTF, 68 KB)
          zdjęcia z konferencji
   
 
 
Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
Katedra Germanistyki
we współpracy z
Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutem Filologii Polskiej
 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 
zapraszają na IV ogólnopolską konferencję naukową
 
JĘZYK - RYTUAŁ - PŁEĆ

 
Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2010 r. w Bydgoszczy. Przedmiotem dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:
  • język jako system semiotyczny,

  • użycie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz jego rola w komunikacji opartej na rytuale,

  • związki między rytuałem a normą językową,

  • proces akumulacji i stygmatyzacji językowej a płeć,

  • androcentryzm w języku oraz możliwości przeciwdziałania asymetriom językowym.
Opłata konferencyjna wynosi 220,00 zł i obejmuje wyżywienie oraz finansowanie publikacji (bez noclegów). Rezerwacji noclegów prosimy dokonać we własnym zakresie. Zgłoszenia wraz z abstraktem (objętość tekstu maks. 200 słów) prosimy kierować wyłącznie w wersji elektronicznej (na załączonym formularzu download « RTF, 68 KB  )
do 30. czerwca 2010 r. na adres:
 
 
     mail schreiben
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

 
 
 
 
 
opracowanie: sekretariat KG