Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
rok akademicki 2012/2013
Semestr zimowy trwa od 01.10.2012 roku do 17.02.2013 roku
 
 
zajęcia dydaktyczne
01.10.2012 r. - 21.12.2012 r.
 
przerwa świąteczna
22.12.2012 r. - 02.01.2013 r.
 
zajęcia dydaktyczne
03.01.2013 r. - 25.01.2013 r.
 
sesja egzaminacyjna
26.01.2013 r. - 10.02.2013 r.
 
przerwa semestralna
11.02.2013 r. - 17.02.2013 r.
 
sesja egzaminów poprawkowych
18.02.2013 r. - 24.02.2013 r.


Semestr letni trwa od 18.02.2013 roku do 30.06.2013 roku
 
 
zajęcia dydaktyczne
18.02.2013 r. - 27.03.2013 r.
 
przerwa świąteczna
28.03.2013 r. - 03.04.2013 r.
 
zajęcia dydaktyczne
04.04.2013 r. - 14.06.2013 r.
 
sesja egzaminacyjna
15.06.2013 r. - 30.06.2013 r.
 
sesja egzaminów poprawkowych
02.09.2013 r. - 15.09.2013 r.
 
termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2012/2013
16.09.2013 r. - 30.09.2013 r.
 
 
W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 w dniu 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek, a w dniu 4 czerwca 2013 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.
 
 
dodatkowe dni wolne od zajęć:
02.11.2012 r.
02.05.2013 r.
31.05.2013 r.
 

 
 
 
źródło: Zarządzenie Rektora UKW Nr 72/2011/2012