Nowy serwis Katedry Germanistyki'
Nowy serwis ←  Archiwum 2005—2013 academia.edu YouTube
   
   
   
 
Erasmus
   
 
Erasmus at UKW Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Z biegiem czasu program rozwija się i daje coraz więcej możliwości. Idea pozostaje jednak nadal taka sama: nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z uczelniami partnerskimi na skalę międzynarodową. Program ten umożliwia studentom wyjazd na studia (semestr bądź cały rok akademicki) na zagraniczną uczelnię partnerską.
 
Studenci germanistyki mogą obecnie ubiegać się o stypendium na różnych uczelniach:
 
Aby ubiegać się o stypendium, należy ukończyć pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. W programie obowiązuje zasada jednokrotnego wyjazdu - student może tylko raz wyjechać na studia w ramach ERASMUSA.
 
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line na stronie: www.erasmus.ukw.edu.pl. Do wydrukowanego, uzupełnionego zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o średniej z toku studiów, które wystawia dziekanat danego wydziału. Zgłoszenie podpisane przez Instytutowego Koordynatora Erasmusa należy dostarczyć do: Biura Współpracy Międzynarodowej, ul. Chodkiewicza 30, parter, pok. 5
 
Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, o której terminie oraz wynikach kandydat zostaje powiadomiony drogą mailową. Listy stypendystów dostępne są także w Biurze Współpracy Międzynarodowej.
 
Po zakwalifikowaniu się do wyjazdu stypendyści samodzielnie kontaktują się z uczelnią partnerską w sprawie programu zajęć, dojazdu, akademików etc. Studenci muszą wypełnić porozumienie o programie studiów (Learning Agreement), które po zaakceptowaniu przez Koordynatora Instytutowego i Uczelnianego, należy odesłać do uczelni zagranicznej wraz z formularzem aplikacyjnym (ewentualnie z podaniem o miejsce w akademiku). Terminy przyjmowania zgłoszeń są indywidualnie określane przez uczelnie i podawane na odpowiednich stronach internetowych. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć wyznaczonego terminu!
 
Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz lista uczelni partnerskich, jak również wykaz dokumentów, które należy wypełnić, dostępne są na stronie internetowej www.bwm.ukw.edu.pl lub www.erasmus.ukw.edu.pl.